یافته های تازه نشان می دهند، کودکان پیش دبستانی که از فرزندتان به عینک نیاز دارد؟ اصلاح نشده رنج می برند با مشکلات تحصیلی دست و پنجه نرم خواهند کرد.